Comhdháil na Luathbhlianta

Comhdháil na Luathbhlianta

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Comhdháil leath-lae do na Luathbhlianta á reáchtáil ag Gaeloideachas. Tá fáilte roimh éinne atá ag cur seirbhísí luathbhlianta ar fáil trí mheán na Gaeilge; múinteoirí naíonra, cúramóirí, múinteoirí naíolainne nó eile. Beidh an...
An Turas Scoile – Gaeloideachas’ newsletter for parents

An Turas Scoile – Gaeloideachas’ newsletter for parents

San eagrán seo | In this edition: Fáilte | Welcome Físeáin nua Déan Comhrá | New Déan Comhrá Videos Conas Iar-Bhunscoil Nua a Bhunú | How to Establish a Post-Primary School Cabhrú leis an Léitheoireacht | Help with Reading Léitheoireacht as Gaeilge | Reading through...

Practical advice on translation to Irish

NVCC member organisation Gaeloideachas is often approached by agencies and other partners in the ECEC sector for advice on how to make documents available in Irish. Here are their practical tips to help you to navigate the process. What needs to be translated? It is...