San eagrán seo | In this edition:

  • Fáilte | Welcome
  • Físeáin nua Déan Comhrá | New Déan Comhrá Videos
  • Conas Iar-Bhunscoil Nua a Bhunú | How to Establish a Post-Primary School
  • Cabhrú leis an Léitheoireacht | Help with Reading
  • Léitheoireacht as Gaeilge | Reading through Irish
  • Cúpla Comórtas | Some Competitions
  • Imeachtaí as Gaeilge do Theaghlaigh | Events through Irish for Families
  • Deiseanna do Thuismitheoirí bheith rannpháirteach i gComhairliúchán Tábhachtach | Opportunities for Parents to take part in Important Consultations
  • Eolas do Thuismitheoirí Gaeltachta | Information for Gaeltacht Parents
  • Cúinne Taighde | Research Corner

Léigh an nuachtlitir anseo | Read the newsletter in full here